1


De Club

Een jonge club met ambitie

(hier komt meer info over: Competitie, afdelingen, trainers,  )

Een eigen plek/degelijke infrastructuur

(hier komt:  meer info over veld, clubhuis)

Een sport met waarden

(hier komt:  waarden van rugby met doorklik naar extra pagina)

Gedreven en enthousiast bestuur

(hier komt:  kenmerken die samengebundeld sterk maken - van een leeg blad
schrijven aan een mooi verhaal - structuur van aansturing)
(van shirts, veld, clubkantine, media...) (van beperkte middelen tot een
stabiele flow)

Open voor iedereen

(man, vrouw, jeugd, alle leeftijden, democratische prijs)

Een sociale club

(meer dan trainen en spelen) 
(Hier komt: sociale component) (sociale clubà
(kerstmarkt, zomerbar, fin de saison, samen naar wedstrijden, etc...)

Sponsors die partners zijn

(over hoe een partnership met diverse sponsors meerwaarde biedt, de
inschrijfkosten laag houdt, ...)


Het Bestuur


De Trainers

Kom gerust eens vrijblijvend een training meepikken.

Rugby = respect, samenspel, iedereen welkom

Onze damesploeg zoekt een coach – onze dames willen vooruit. Met jou?

Rugbyrslle zoekt katjes die niet om zonder handschoenen aan te pakken zijn.

Rugby in Roeselare is er voor vrouwen, mannen en jeugd.

FRIENDS, SCRUM and lots of FUN

Eens proberen? #getintorugby – vanaf 6 jaar