1


Veelgestelde Vragen

 • Rugby, is dat niet gevaarlijk?

  We weten dat dit vooroordeel sterk leeft bij heel wat mensen en dit niet zelden als een obstakel aangehaald wordt om het dan toch maar niet te proberen.

  Maar rugby is helemaal niet gevaarlijker dan veel andere sporten. De mate van impactintensiteit evolueert ook per leeftijdscategorie. Voor de jongsten kan je rugby zien als een soort tikkertje waarbij snelheid, behendigheid, oog-hand coördinatie,  balbezit en passen, samenspel en verstandhouding alsook diverse strategische technieken aangeleerd worden.

  Rugby is natuurlijk wel een contactsport wat  inhoudt dat er een bepaalde impact is op het lichaam. Die is echter gekanaliseerd binnen een traject van heldere voorschriften en methodes die de spelhandelingen heel goed regelen.

  Technieken om spelfases als scrum, tackle, ruck, line-out etc… correct en veilig uit te voeren, rekening houdend met elkaar zijn er om incidenten of accidenten te vermijden. (de bedoeling van het spel is helemaal niet iemand pijn te doen)
  Meer info over de spelfases vindt u binnenkort op onze blog.

  Alles komt neer op het juist hanteren van de aangeleerde technieken en het respectvol omgaan met elkaar. Het spel fair spelen en het oordeel van de scheidsrechter ten alle tijde rigoureus respecteren hoort daar ook bij. 
  Basiswaardes die er voor zorgen dat rugby een veilig sport is, waar mensen zich in verbonden weten, waar respect heerst voor de regels, de scheidsrechter, elkaar, de tegenpartij en de toeschouwers van beide teams.

  Verder is het natuurlijk ook zo dat er beschermende bit voor de tanden verplicht aan te schaffen  en dat wie dat wenst ook een headcap kan aanschaffen.

 • Kunnen wij als ouder met iets helpen voor de club?

  We houden graag rekening met de ouders van onze jeugd. Betrokkenheid wordt dan ook ten zeerste geapprecieerd. Ouders die opmerkingen of tips hebben kunnen daar mee terecht bij het bestuur of de coach van hun kind.

  Zodat we kunnen inspelen op noden, wensen, bezorgdheden en problemen en zodat we waar mogelijk beter kunnen doen.

  Een club hangt samen door interacties en verstandhouding, het streven naar samenwerking en een gedeeld doel. 
  Nu en dan krijgen we de vraag van ouders ons het te laten weten als ze ons met iets kunnen helpen. 

  Een specifieke takelijst en een omlijnende structuur daartoe is nog niet op poten gezet, maar we zijn deze piste aan het nagaan. Het zou namelijk fantastisch zijn dat de inzet van bestuur, afdelingsafgevaardigden, coaches, vrijwilligers en leden aangevuld kan worden door ouders die een handje toe willen steken. 

  De meerwaarde ervan is potentieel heel hoog.

   

  Wie zich als ouder vrijwillig wil inzetten voor één specifieke (deel)taak kan dit dus zeker laten weten.
  Je bent inzetbaar als helper/vervanger op diverse manieren.
  De coach assisteren met materiaal klaarzetten, opwarming verzorgen wanneer een coach er niet op tijd geraakt (na opleiding),  de bar bemannen tijdens en na de training van de kinderen, foto’s nemen van de jeugdwedstrijden en die aanleveren voor de site, foto’s nemen van de trainingen en die doorsturen voor social media, vervoer naar een wedstrijd op verplaatsing,  helpen organiseren en/of verzorgen etc… .

  We leggen een poule aan van bereidwillige ouders waar we dan later contact mee leggen om voor te leggen waarbij we hun hulp kunnen gebruiken.

 • Welke merchandising van de club kan ik bekomen?

  We proberen het inschrijfgeld van onze club zo laag mogelijk te houden. En tegelijk proberen we iedereen de kans te bieden om zich stelselmatig merchandise aan te schaffen zodat men het merk rugbyrsl kan uitdragen én financieel een duwtje in de rug kan geven.
  Het is voor ons belangrijk dat spelers uniform gekleed gaan of toch een bepaalde huisstijl uitstralen, die onze eenheid en verbinding met elkaar, de club en rugby onderschrijft.  Tegelijk vinden we het zalig wanneer supporters, ouders, sympathisanten ons clublogo en de clubkleuren dragen.
  We hebben een flink aan tal items te koop die u kunt bekijken in onze shop / bij vragen omtrent merchandise kunt u in deze fase voorlopig nog rechtstreeks terecht bij Douwe op douwe@rugbyrsl.be

 • Clubreglement

  Op heden schrijven we voortschrijdend verder aan een geactualiseerde versie van ons clubreglement. Dit zult u binnen afzienbare tijd kunnen raadplegen.

 • Waar en wanneer gaan de trainingen door

  We trainen vanaf 2019 standaard op onze hoofdlocatie, het veld ‘onze kinderen’ te hoogstraat 98 te Rumbeke. Niet ver van het Sterrebos
  De trainingen voor de  jeugd vinden telkens plaats van 18.30 tot 20.00 uur.
  De trainingen voor de vrouwen en mannen gaan steeds door van 20 u tot 22u.
  Er zijn kleedkamers en er is douchefaciliteit.

 • Kan ik als ouder of derde partij de trainingen meevolgen?

  Natuurlijk. Ouders die de training van aan de zijlijn willen volgen zijn meer dan welkom. Je kan als ouder aan de gekalkte buitenlijnen van het veld wachten of je maakt het jezelf gezellig in onze clubkantine, met een hapje of een drankje terwijl jouw koters zich de ziel uit hun lijf rennen, eens goed stoom kunnen afblazen, positieve energie opdoen, met hun maatjes fun maken, zich heerlijk uitleven dus.  Afhankelijk van interne beschikbaarheid proberen we de bar zo veel mogelijk open te houden.

  Mocht je als ouder de goesting voelen opkomen om bepaalde taken op jou te nemen om onze club te helpen bij het beheer, dan is dat zeker ook een mogelijkheid waarvoor we openstaan.
  Daartoe best contact leggen via info@rugbyrsl.be

 • Ik wil het eens proberen, maar wil eerst wat meer info, bij wie kan ik terecht?

  Natuurlijk kan je altijd terecht bij het bestuur via ons contactformulier, waarna we de vraag dispatchen naar de juiste verantwoordelijke. Om het verkeer m.b.t. intake/eerste kennismaking of interesse om eens mee te trainen vlot te stroomlijnen, hebben we een verantwoordelijke voorzien voor iedere afdeling, ter opvolging van uw vragen.

  Vragen om mee te trainen of kennis te maken met de vrouwen: zanna@rugbyrsl.be
  Vragen om mee te trainen of kennis te maken met de mannen : gilles@rugbyrsl.be 
  Vragen om mee te trainen of kennis te maken met de jeugdwerking: jeugd@rugbyrsl.be

 • Wat kost het om lid te worden en wat dekken die kosten?

  Het lidgeld proberen we zo budgetvriendelijk mogelijk te houden. Dit doen we door goed op de uitgaven te letten, voldoende sponsors te werven en door onze investeringen te spreiden in de tijd.
  De club heeft echter heel wat middelen nodig, louter en alleen nog maar voor kosten als veldhuur, elektriciteit, scheidsrechtersbijdrages, bouw clubhuis, materiaal, matchoutfit spelers, verzekeringen en licenties.
  Op heden draait de hele club op vrijwillige inzet en we proberen daar in de mate van het mogelijk zo veel mogelijk naar te streven.

  Er zijn weliswaar nog eenaantal andere, weliswaar beperkte,kosten. Zo is het belangrijk degelijke schoenen aan te schaffen, gewone eenvoudige sportkledij en een bit om de tanden te beschermen. Een aantal andere accessoires zijn ook soms nuttig (bvb een headcap)

  In 2020 ligt het lidgeld voor dames op 185 euro, voor heren op 185 euro, voor de U16 en U18 145 euro, de U12 en U14 120 euro en voor de U10 is dit 95 euro.

 • Wie kan er lid worden van Rugby RSL?

  Iedereen!
  Ben je nieuwsgierig of moet je je energie ergens in kwijt kunnen? Wil je even proberen? Kom maar af!
  Zeker het proberen waard! Je bent steeds welkom!

 • Waar kan ik materiaal kopen?

  Jullie kunnen via ons alle materiaal aanschaffen.

 • Kan ik als vrouw ook meedoen aan de trainingen?

  Wie zich als meisje aangesproken voelt om rugby in alle facetten te leren kennen en vooral te spelen en mee deel wenst uit te maken van het Roeselaarse vrouwenteam, mag zich zeker aanmelden. Op die manier word jij één van onze Rugbyrslle Bullets. We bouwen aan een team waarvoor we minstens 20 enthousiaste dames nodig hebben, zodat we een echt vrouwelijk rugbyteam kunnen opbouwen. Een team waarin alle posities vertegenwoordigd zijn dat spelcontinuïteit kan garanderen.
  Interesse? Mail naar zanna@rugbyrsl.be en we zien je binnenkort (vrijblijvend) voor een kennismaking tijdens één van onze trainingen.

 • Kan ik sponsor worden?

  Vast en zeker! Rugby RSL is een club die een doorsnede van de maatschappij wil zijn en op die manier veel mensen met elkaar in contact brengt. We proberen op een transparante wijze ons sportieve doel en het gestructureerd uitbouwen van onze club te verenigen met een zo democratisch mogelijke prijszetting van ons inschrijfgeld. Door inventiviteit, creativiteit, samenwerking en veel vrijwillige inzet, aangevuld met budgetten die sponsors ons ter beschikking stellen, halen we dit doel. We dragen dan ook onze sponsors op handen en proberen die sponsors met verschillende interessante pakketten tegemoet te komen, teneinde een win-win situatie te creëren voor alle betrokkenen. Vraag ernaar bij jeroen@rugbyrsl.be. Meer informatie kan je ook hier vinden.

  Zeker en vast!
  denk je een lange termijn verbintenis met Rugby RSL te willen aangaan, bel dan 0486 20 20 27 (clubsecretaris) of mail naar info@rugbyrsl.be

Bouw mee aan onze club – word sponsor

Rugby is een faire sport, doordrongen van respect voor alle participanten

Leute met de vriendinnen, aan je conditie werken en bij het eerste damesteam van rugbyrsl horen? Het kàn. Laat van je horen!

Kom gerust eens vrijblijvend een training meepikken.

Rugby = respect, samenspel, iedereen welkom

Rugby in Roeselare is er voor vrouwen, mannen en jeugd.

FRIENDS, SCRUM and lots of FUN

Eens proberen? #getintorugby – vanaf 8 jaar